xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

lịch làm việc từ 03/10 đến 07/10 năm 2022

Ngày 03-10-2022 - Lượt xem: 68

LỊCH LÀM VIỆC PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

(Từ ngày 03/10/2022 đến 07/10/2022)

điều chỉnh lần 2

THỨ HAI (03.10.2022)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng.

THỨ BA (04.10.2022)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng.

THỨ TƯ (05.10.2022)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng.

THỨ NĂM (06.10.2022)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng.

- THỨ SÁU (07.10.2022)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Hoàn chỉnh 03-10 đến 07-10 - trinh.docx_20221003072641.docx

Đang online: 3
Hôm nay: 406
Đã truy cập: 1625519
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.