xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

lịch công tác

Ngày 24-05-2022 - Lượt xem: 5

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 
   

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hậu Giang,  ngày  24  tháng 05  năm 2022

                       

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM QUAN TRẮC TN&MT

TỪ NGÀY 23.5.2022 ĐẾN NGÀY 27.5.2022

THỨ HAI (23.5)

- 07 giờ  LĐTT làm việc tại cơ quan; Đ/c Trường Nghỉ phép buổi sáng

- 13 giờ Đ/c Nhã làm việc với Cảng vụ hàng hải Cần Thơ (Đình lại)

- Chiều 14 giờ 00’ Đ/c Sử, họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch Thường trực Trương Cảnh Tuyên. Điểm tại Phòng họp Sở. (Theo lịch Sở)

THỨ BA (24.5)

- 07 giờ  Đ/c Nhã làm việc với Cảng vụ hàng hải Cần Thơ về phương án thi công trạm quan trắc nước mặt Sông Hậu;

- 13 giờ  Đ/c Nhã làm việc với Trường Đại học Võ Trường Toản về lắp đặt thiết bị trạm quan trắc không khí

- 13 giờ Đ/c Sử tham gia nghiệm thu bàn giao gói thầu thiết bị Phòng Thí nghiệm tại Trung tâm (Đ/c Thừa chuẩn bị)

- 07 giờ  Đ/c Trường làm việc tại cơ quan

THỨ TƯ (25.5)

- 07 giờ LĐTT làm việc tại cơ quan

- 13 giờ  LĐTT làm việc tại cơ quan

- 13 giờ  Đ/c Trường dự Hội thao K1 công đoàn

THỨ NĂM (26.5)

- 07 giờ Đ/c Sử, Nhã làm việc với Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp. Điểm tại TTQT tỉnh Đồng Tháp (Cả ngày). (Đ/c Thừa chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ đ/c Trường dự Hội thao tại LĐLĐ tỉnh.

- 13 giờ 30', đ/c Trường dự góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất, diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (theo giấy mời).

THỨ SÁU (27.5)

- 07 giờ , Đ/c Sử, Nhã tham gia nghiệm thu lắp đặt, chạy thử thiết bị quan trắc nước dưới đất (cả ngày)

- 09 giờ  đ/c Trường dự HĐTĐ khu dân cư Cầu Trắng

- 13 giờ  đ/c Trường làm việc tại cơ quan

Ghi chú:

- Các đ/c không có tên theo lịch phân công dự họp, công tác] thì làm việc tại cơ quan.

- Đồng chí Tiến học lớp Trung cấp LLCT (theo lịch học của Trường chính trị)

Nơi nhận:                                                                                 GIÁM ĐỐC

- LĐ Sở;

- LĐ TTQT, VC TTQT

- Lưu: VT.

                                                                                                   Lý Quốc Sử

                                     

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Lich tuần 20 (TTQT) từ ngay_Lần 1 (23-27.5-2022).docx_20220524095055.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 2347
Đã truy cập: 565992
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.