xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

lịch công tác từ ngày16.01 đến ngày 20.01.2023

Ngày 13-01-2023 - Lượt xem: 39

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH HẬU GIANG

(Từ ngày 16.01 đến 20.01.2023)

                                                                                                   

THỨ HAI (16.01)

- 7 giờ 30:  Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan .

- 14 giờ 00’, Giám đốc Lê Phước Nhàn họp trao đổi nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dạng. Điểm tại Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh.(mời Giám đốc CN.VPĐK huyện Châu Thành; đ/c Ảnh –PTP.ĐKGCN cùng dự).

- 13 giờ 30:  Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng, Lê Văn Út, Trần Văn Tuy làm việc tại cơ quan .

THỨ BA (17.01)

- 7 giờ 30:  Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày) .

THỨ TƯ (18.01)

- 7 giờ 30:  Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày) .

THỨ NĂM (19.01)

- 7 giờ 30:  Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày) .

THỨ SÁU (20.01)

- 7 giờ 30:  Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày) .

Nơi nhận:                              

- Ban Giám đốc VPĐKĐĐ;

- Các Phòng, Chi nhánh trực thuộc;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. tuần 3 từ 16.1-20.1.docx_20230113153014.docx

Đang online: 3
Hôm nay: 386
Đã truy cập: 1625499
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.