xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

lịch công tác từ ngày 6.2 Đến ngày 10.2.2023

Ngày 03-02-2023 - Lượt xem: 46

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH HẬU GIANG

(Từ ngày 6.2 đến 10.2.2023)

                                                                                                   

THỨ HAI (6.2)

- 7 giờ 30: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày)

THỨ BA (7.2)

- 7 giờ 30: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng, Trần Văn Tuy họp về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án tổng thể trên địa bàn huyện Vị Thủy. Điểm tại Phòng họp UBND huyện Vị Thủy (P.KTĐC&TTLT chuẩn bị nội dung).

- 14 giờ 30: Phó Giám đốc Lê Văn Út họp giải quyết về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS00541 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang ký cấp ngày 24/10/2016 của ông Trần Minh Quang.  Tại Phòng họp số 02 Sở.

- 13 giờ 30:  Giám đốc Lê Phước Nhàn làm việc tại cơ quan

THỨ TƯ (8.2)

- 7 giờ 30: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày)

THỨ NĂM (9.2)

- 7 giờ 30: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày)

THỨ SÁU (10.2)

- 7 giờ 30: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Nơi nhận:                              

- Ban Giám đốc VPĐKĐĐ;

- Các Phòng, Chi nhánh trực thuộc;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. tuần 6 từ 6.2 Đến 10.2.docx_20230203144432.docx

Đang online: 7
Hôm nay: 1165
Đã truy cập: 1664169
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.