xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

lịch công tác từ ngày 30.01 Đến ngày 03.02.2023 điều chỉnh lần 5

Ngày 31-01-2023 - Lượt xem: 38

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH HẬU GIANG

(Từ ngày 30.01 đến 3.2.2023)

Điều chỉnh lần 5

                                                                                                   

THỨ HAI (30.01)

- 7 giờ 30: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày)

THỨ BA (31.01)

- 8 giờ 00: Phó Giám đốc Lê Văn Út dự tòa ông Lê Minh Sự và bà Nguyễn Thị Cúc. Điểm tại Phòng xét xử tòa án nhân dân tỉnh.

- 7 giờ 30: Giám đốc, Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Trần Văn Tuy làm việc tại cơ quan.

             - 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Văn Tuy kiểm tra thực địa hồ sơ đo đạc phục vụ cấp Giấy chứng nhận dự án: “Đầu tư khai thác bến xe Hậu Giang và khu đô thị mới” . Điểm tại xã Vị Trung, huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30: Giám đốc, Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Lê Văn Út làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ (01.2)

- 7 giờ 30:  Phó Giám đốc Lê Văn Út dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 nghành tài nguyên môi trường thành phố. Điểm tại Phòng họp trực tuyến thành phố Ngã Bảy.

- 7 giờ 30: Giám đốc, Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Trần Văn Tuy làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM (02.2)

- 8 giờ 00: Phó Giám đốc Lê Văn Út dự tòa ông Lê Minh Sự và bà Nguyễn Thị Cúc. Điểm tại Phòng xét xử tòa án nhân dân tỉnh.

- 7 giờ 30: Giám đốc, Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Trần Văn Tuy làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 30’, Giám đốc Lê Phước Nhàn  họp Hội đồng xét nâng lương trước hạn năm 2022. Điểm tại PH1 Sở TNMT (đình lại)

- 13 giờ 30’, Giám đốc Lê Phước Nhàn họp lệ Ban Chấp hành Đảng bộ Sở. Điểm tại PH1 Sở TNMT.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng, Lê Văn Út, Trần Văn Tuy làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU (03.2)

- 7 giờ 30: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Nơi nhận:                              

- Ban Giám đốc VPĐKĐĐ;

- Các Phòng, Chi nhánh trực thuộc;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. tuần 5 từ 30.1 đến 3.2 lần 5.docx_20230131161206.docx

Đang online: 2
Hôm nay: 3562
Đã truy cập: 1674986
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.