xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

lịch công tác từ ngày 30.01 Đến ngày 03.02.2023 điều chỉnh lần 1

Ngày 30-01-2023 - Lượt xem: 26

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH HẬU GIANG

(Từ ngày 30.01 đến 3.2.2023)

Điều chỉnh lần 1

                                                                                                   

THỨ HAI (30.01)

- 7 giờ 30: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày)

THỨ BA (31.01)

- 8 giờ 00: Phó Giám đốc Lê Văn Út dự tòa ông Lê Minh Sự và bà Nguyễn Thị Cúc. Điểm tại Phòng xét xử tòa án nhân dân tỉnh.

- 7 giờ 30: Giám đốc, Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Trần Văn Tuy làm việc tại cơ quan.

             - 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Văn Tuy kiểm tra thực địa hồ sơ đo đạc phục vụ cấp Giấy chứng nhận dự án: “Đầu tư khai thác bến xe Hậu Giang và khu đô thị mới” . Điểm tại xã Vị Trung, huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30: Giám đốc, Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Lê Văn Út làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ (01.2)

- 7 giờ 30: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày)

THỨ NĂM (02.2)

- 7 giờ 30: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

- 13 giờ 30’, Giám đốc Lê Phước Nhàn họp lệ Ban Chấp hành Đảng bộ Sở. Điểm tại PH1 Sở TNMT.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng, Lê Văn Út, Trần Văn Tuy làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU (03.2)

- 7 giờ 30: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Nơi nhận:                              

- Ban Giám đốc VPĐKĐĐ;

- Các Phòng, Chi nhánh trực thuộc;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. tuần 5 từ 30.1 đến 3.2 lần 1.docx_20230130075354.docx

Đang online: 3
Hôm nay: 421
Đã truy cập: 1625534
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.