xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

lịch công tác từ ngày 28.11 Đến ngày 02.12.2022

Ngày 25-11-2022 - Lượt xem: 45

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH HẬU GIANG

(Từ ngày 28/11 đến 02/12/2022)

                                                                                                   

THỨ HAI (28.11)

- 7 giờ 30’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan(cả ngày).

THỨ BA (29.11)

- 7 giờ 30’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan(cả ngày).

THỨ TƯ (30.11)

- 8 giờ 00’: Phó Giám đốc Lê Văn Út dự tòa sơ thẩm giữa bà Nguyễn Thị Em và bà Huỳnh Thị Ân; tại tòa án nhân dân huyện Châu Thành A.

- 7 giờ 30’: Giám đốc, Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Trần Văn Tuy làm việc tại cơ quan

- 13 giờ 30’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM (01.12)

- 7 giờ 30’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan(cả ngày).

THỨ SÁU (02.12)

- 7 giờ 30’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan(cả ngày).

Nơi nhận:                              

- Ban Giám đốc VPĐKĐĐ;

- Các Phòng, Chi nhánh trực thuộc;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 28.11-02.12.docx_20221125150445.docx

Đang online: 3
Hôm nay: 361
Đã truy cập: 1388439
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.