xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

lịch công tác từ ngày 28.11 Đến ngày 02.12.2022 điều chỉnh lần 1

Ngày 28-11-2022 - Lượt xem: 79

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH HẬU GIANG

(Từ ngày 28/11 đến 02/12/2022)

Điều chỉnh lần 1

                                                                                                   

THỨ HAI (28.11)

- 9 giờ 00’: Ban Giám đốc cùng tất cả đảng viên Chi bộ 7 họp xếp loại đảng viên năm 2022; tại Phòng họp số 01 Sở.

- 13 giờ 30’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ BA (29.11)                                       

 - 10 giờ 00’,  Giám đốc Lê Phước Nhàn họp đánh giá, phân loại công chức BGĐ. ; tại PH1 Sở TNMT.

- 7 giờ 30’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng, Lê Văn Út, Trần Văn Tuy làm việc tại cơ quan(cả ngày).

- 13 giờ 30’, Giám đốc Lê Phước Nhàn  họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Tài nguyên và Môi trường về đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn năm 2022 của các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở và Phòng TNMT các huyện, TX, TP ; tại PH1 Sở TNMT.

THỨ TƯ (30.11)

- 8 giờ 00’: Phó Giám đốc Lê Văn Út dự tòa sơ thẩm giữa bà Nguyễn Thị Em và bà Huỳnh Thị Ân; tại tòa án nhân dân huyện Châu Thành A.

- 7 giờ 30’: Giám đốc, Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Trần Văn Tuy làm việc tại cơ quan

- 13 giờ 30’Giám đốc Lê Phước Nhàn  họp đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2022; tại PH1 Sở TNMT.

 -14 giờ 30’, Giám đốc Lê Phước Nhàn  họp xếp loại đảng viên năm 2022 ; tại PH1 Sở TNMT 

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng, Lê Văn Út, Trần Văn Tuy làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM (01.12)

- 7 giờ 30’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan(cả ngày).

THỨ SÁU (02.12)

- 7 giờ 30’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’, Giám đốc Lê Phước Nhàn  họp kiểm điểm tập thể Đảng ủy, cá nhân UV BCH năm 2022 ; tại PH1 Sở TNMT .

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng, Lê Văn Út, Trần Văn Tuy làm việc tại cơ quan

Nơi nhận:                              

- Ban Giám đốc VPĐKĐĐ;

- Các Phòng, Chi nhánh trực thuộc;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 28.11-02.12 điều chỉnh 1.docx_20221128072915.docx

Đang online: 2
Hôm nay: 276
Đã truy cập: 1388354
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.