xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

lịch công tác từ ngày 27.6 Đến ngày 1.7.2022

Ngày 24-06-2022 - Lượt xem: 2

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH HẬU GIANG

(Từ ngày 27/6/2022 đến 01/7/2022)

                                                                                                      

THỨ HAI (27.6)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 30’: Phó Giám đốc Lê Văn Út họp trao đổi nội dung đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Bửu.

- 7 giờ 30’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng đi kiểm tra sản phẩm đo đạc công đoạn “ đo đạc thành lập bản đồ địa chính xã Vị Trung” địa bàn huyện Vị Thủy Đ/c Tùng- chuyên viên P.KTĐC&TTLT cùng đi (cả ngày).

THỨ BA (28.6)

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Lê Văn Út tham dự tòa vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng, tại tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng đi kiểm tra sản phẩm đo đạc công đoạn “ đo đạc thành lập bản đồ địa chính xã Vị Trung” địa bàn huyện Vị Thủy; Đ/c Tùng- chuyên viên P.KTĐC&TTLT cùng đi (cả ngày).

- 13giờ 30’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng họp về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác BT, HT,TĐC dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắt-Nam phía đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Cần Thơ- Cà Mau, tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Long Mỹ.

THỨ TƯ (29.6)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng đi kiểm tra sản phẩm đo đạc công đoạn “ đo đạc thành lập bản đồ địa chính xã Vị Thủy” địa bàn huyện Vị Thủy; Đ/c Tùng- chuyên viên P.KTĐC&TTLT cùng đi (cả ngày).

-14 giờ 00’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng họp kiểm tra tiến độ thực hiện công tác hoàn thiện  hồ sơ ba cấp và công tác cấp giấy chứng nhận dự án lúa tôm ( xã Lương Nghĩa) trên địa bàn huyện Long Mỹ, tại Phòng họp Phòng TNMT huyện Long Mỹ ; Đ/c Kha- TP.KTĐC&TTLT cùng dự.

THỨ NĂM (30.6)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng đi kiểm tra sản phẩm đo đạc công đoạn “ đo đạc thành lập bản đồ địa chính xã Vị Thủy” địa bàn huyện Vị Thủy; Đ/c Tùng- chuyên viên P.KTĐC&TTLT cùng đi (cả ngày).

- THỨ SÁU (01.7)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng đi kiểm tra sản phẩm đo đạc công đoạn “ đo đạc thành lập bản đồ địa chính xã Vĩnh Thuận Tây” địa bàn huyện Vị Thủy; Đ/c Tùng- chuyên viên P.KTĐC&TTLT cùng đi (cả ngày).

Nơi nhận:                              

- Ban Giám đốc VPĐKĐĐ;

- Các Phòng, Chi nhánh trực thuộc;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 27.6-1.7.docx_20220624162604.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 128
Đã truy cập: 699306
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.