xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

lịch công tác từ ngày 23.5 đến ngày 27.5 điều chỉnh lần 9

Ngày 27-05-2022 - Lượt xem: 4

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH HẬU GIANG

(Từ ngày 23/5/2022 đến 27/5/2022)

điều chỉnh lần 9

THỨ HAI (23.5)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Giám đốc Lê Phước Nhàn họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch Thường trực Trương Cảnh Tuyên, địa điểm tại Phòng họp số Sở.

THỨ BA (24.5)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng họp giải quyết vướng mắc, khó khăc phát sinh trong công tác thi hành án dân sự huyện Long Mỹ tại Phòng họp số 02 huyện Long Mỹ.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Lê Phước Nhàn họp trực tuyến với địa phương sơ kết Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 tại Phòng họp số 01 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’, Phó Giám đốc Đặng Văn Nhàn làm việc với UBND huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở.

THỨ TƯ (25.5)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 00’: Giám đốc Lê Phước Nhàn làm việc với Ngân hàng Chính sách địa điểm tại Văn Phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Mời Lãnh đạo Chi nhánh VPĐK Vị Thanh ( Trưởng phòng ĐKCGCN dự cùng)./.

13 giờ 30’: Giám đốc Lê Phước Nhàn dự họp triển khai các giải pháp khắc phục những hạn chế trong công tác CCHC và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) tại Hội trường UBND huyện Phụng Hiệp (đ/c Tú- Phó TP HCTH chuẩn bị nội dung và cùng dự./.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Đặng Văn Nhàn họp về việc xác định phần ranh giới thu hồi đất của dự án Khu đô thị mới Vị Thanh, Phường V, thành phố Vị Thanh tại Văn Phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

THỨ NĂM (26.5)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’: Phó Giám đốc Đặng Văn Nhàn tham dự Hội thao chào mừng 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tháng Công nhân năm 2022 tại Liên đoàn Lao động tỉnh.

- 8 giờ 30’: Giám đốc Lê Phước Nhàn dự Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền cấp huyện với nhân dân chuyên đề về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2022 tại Hội trường huyện uỷ Châu Thành.

- 13 giờ 30’, Giám đốc Lê Phước Nhàn họp góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất; hạn mức công nhận QSD đất nông nghiệp do tự khai hoang trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở TNMT( đình lại).

- THỨ SÁU (27.5)

- 07 giờ 00’: Ban giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 15 giờ 00’: Chi ủy, Ban Giám đốc VPĐK tỉnh họp kiểm điểm theo Kết luận 01/KL-STNMT ngày 6/5/2022 ( Mời thành viên tổ xác minh tố cáo, Lãnh đạo, viên chức Chi nhánh có liên quan cùng dự./.

Nơi nhận:                              

- Ban Giám đốc VPĐKĐĐ;

- Các Phòng, Chi nhánh trực thuộc;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 23-27.5- lần 9.docx_20220527133745.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 3242
Đã truy cập: 551772
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.