xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

lịch công tác từ ngày 09.01 Đến ngày 13.01.2023 điều chỉnh lần 7

Ngày 13-01-2023 - Lượt xem: 35

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH HẬU GIANG

(Từ ngày 09.01 đến 13.01.2023)

Điều chỉnh lần 7

                                                                                                   

THỨ HAI (09.01)

- 8 giờ 00:  Giám đốc Lê Phước Nhàn họp trao đổi với Phòng nghiệp vụ- Cục Thuế tỉnh. Điểm tại Phòng họp VPĐK tỉnh (P.ĐKCGCN cùng dự)

- 7 giờ 30:  Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng, Lê Văn Út, Trần Văn Tuy làm việc tại cơ quan .

- 13 giờ 30’, Ban Giám đốc họp lệ chi bộ 7. Điểm tại PH1 Sở TNMT ( mời tất cả đảng viên Chi bộ 7 cùng dự)

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Văn Tuy đi kiểm tra thực địa hồ sơ đo đạc phục vụ thu hồi đất công trình, dự án. Điểm tại Khu Trung Tâm thương mại Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

THỨ BA (10.01)

- 08 giờ 00’, Giám đốc Lê Phước Nhàn họp giao ban với Lãnh đạo Sở. Điểm tại PH1 Sở TNMT.

- 08 giờ 30’, Phó Giám đốc Trần Văn Tuy  họp trao đổi về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trương Phước Tấn. Tại Phòng họp số 02 UBND huyện Châu Thành A.

- 9 giờ 00:  Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng làm việc với Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vị Thủy về hồ sơ cấp Giấy chứng nhận. Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Tiên chuyên viên Phòng ĐK&CGCN cùng dự. Điểm tại Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vị Thủy

- 13 giờ 30: Ban Giám đốc họp trao đổi với Trưởng các Phòng chuyên môn, Giám đốc Các Chi nhánh VPĐK ( mời Trưởng các phòng chuyên môn và Giám đốc VPĐK chi nhánh huyện- thị- thành). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở.

- Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng nghỉ phép (buổi chiều)

THỨ TƯ (11.01)

- Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng nghỉ phép (cả ngày)

- 7 giờ 30:  Giám đốc, Phó Giám đốc Lê Văn Út, Phó Giám đốc Trần Văn Tuy làm việc tại cơ quan (cả ngày)

- 07 giờ 30’, Phó Giám đốc Lê Văn Út  Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 ngành tài nguyên và môi trường thành phố Ngã Bảy. Điểm tại Phòng họp trực tuyến  UBND thành phố Ngã Bảy.( đình lại)

THỨ NĂM (12.01)

- 8 giờ 00: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng, Trần Văn Tuy họp về việc bàn giao ba cấp công đoạn kê khai đăng ký, cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận trên địa bàn xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phụng Hiệp.

- 7 giờ 30:  Giám đốc, Phó Giám đốc Lê Văn Út làm việc tại cơ quan (cả ngày)

-14 giờ 00: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng, Trần Văn Tuy Về việc bàn giao ba cấp công đoạn kê khai đăng ký, cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận trên địa bàn xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ. Điểm tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Long Mỹ.

THỨ SÁU (13.01)

- 9 giờ 30:  Giám đốc Lê Phước Nhàn họp với VNPT về phầm mềm hệ thống thông tin đất đai. Điểm tại VPĐK tỉnh.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng, Lê Văn Út, Trần Văn Tuy làm việc tại cơ quan

- 13 giờ 30’, Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

Nơi nhận:                              

- Ban Giám đốc VPĐKĐĐ;

- Các Phòng, Chi nhánh trực thuộc;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. tuần 2 từ 9.1-13.1 lần 7.docx_20230113090555.docx

Đang online: 3
Hôm nay: 360
Đã truy cập: 1625473
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.