xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

lịch công tác từ ngày 04.7 Đến ngày 8.7.2022

Ngày 01-07-2022 - Lượt xem: 21

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH HẬU GIANG

(Từ ngày 04/7/2022 đến 08/7/2022)

                                                                                                      

THỨ HAI (4.7)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 00’: Giám đốc Lê Phước Nhàn nghỉ phép ( cả ngày).

- 7 giờ 30’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng  đi kiểm tra sản phẩm đo đạc công đoạn “ đo đạc thành lập bản đồ địa chính xã Vĩnh Thuận Tây” địa bàn huyện Vị Thủy; Đ/c Tùng- chuyên viên P.KTĐC&TTLT cùng đi (cả ngày).

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Lê Văn Út họp trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác đo đạc và các bước chuẩn bị ban hành Thông báo thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm điếm dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 ( địa bàn Hậu Giang), tại TTPTQĐ huyện Phụng Hiệp.

THỨ BA (5.7)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ ’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng họp về việc  báo cáo kết quả phúc tra sản phẩm “ Công đoạn đo đạc thành lập bản đồ địa chính xã Vị Trung, xã Vị Thủy, xã Vĩnh Thuận Tây và báo cáo tiến độ thực hiện dự án, gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng tư vấn thực hiện dự án tổng thể trên địa bàn huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, tại Phòng họp 01 Sở.

THỨ TƯ (6.7)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM (7.7)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’: Phó Giám đốc Lê Văn Út dự toà về việc tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư, tại toàn án nhân dân thành phố vị thanh

- THỨ SÁU (8.7)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Nơi nhận:                              

- Ban Giám đốc VPĐKĐĐ;

- Các Phòng, Chi nhánh trực thuộc;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 4.7-8.7.docx_20220701150411.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 964
Đã truy cập: 708343
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.