xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

lịch công tác từ ngày 04-7 đến 08-7-2022 điều chỉnh lần1

Ngày 05-07-2022 - Lượt xem: 12

                      

LỊCH LÀM VIỆC THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HẬU GIANG  TỪ NGÀY 04.7.2022 ĐẾN NGÀY 08.7.2022 ( điều chỉnh lần 1)

THỨ HAI (04.7)

- 06 giờ 45, các đ/c Thanh tra Sở dự chào cơ.

- 7 giờ 00, đ/c Nhuận, Trâm học Trung cấp lý luận chính trị. Địa điểm tại Trường Chính trị.

THỨ BA (05.7)

- 7 giờ 00 đ/c Nhuận học Trung cấp lý luận chính trị. Địa điểm tại Trường Chính trị (hết tuần).

THỨ TƯ (06.7)

- 07 giờ 00’, các đ/c Thanh tra Sở làm việc bình thường tại cơ quan.

- 13 giớ 30, Chánh thanh tra Sở  họp chi bộ; mời tất cá đảng viên CB cùng dự.

THỨ NĂM (07.7)

- 08 giờ 00’, Chánh Thanh tra họp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Châu Thành. Địa điểm Phòng họp số 01 Sở TNMT.

- 13 giờ 30’, Chánh Thanh tra họp góp ý thông qua Dự thảo quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Địa điểm Phòng họp Sở TNMT.

THỨ SÁU (08.7)

- 07 giờ 30’, các đ/c Thanh tra Sở làm việc bình thường tại cơ quan.

- 08 giờ 00, đ/c Phúc xác minh hồ sơ khiếu nại. Địa điểm tại UBND thị trấn Vĩnh Viễn.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LLV 04.7-08.7.2022 điều chỉnh lần 1.docx_20220705131605.docx

Đang online: 9
Hôm nay: 1279
Đã truy cập: 694123
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.