xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

lịch công tác từ 8.8 Đến ngày 12.8.2022

Ngày 05-08-2022 - Lượt xem: 61

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH HẬU GIANG

(Từ ngày 8/8/2022 đến 12/8/2022)

                                                                                                      

THỨ HAI (8.8)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Lê Văn Út dự tòa vụ tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư giữa ôgn Nguyễn Xuân Thành và Công ty cổ phần Liên Minh, tại tòa án nhân dân thành phố vị thanh.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng họp về gia hạn thực hiện Hợp đồng 05 gói thầu “ xây dựng lưới địa chính, thành lập bản đồ địa chính, ĐKCGCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản gắn liền với đất, xây dựng CSDL QLĐ đai huyện Vị Thủy, tại Phòng họp số 01 Sở.

- 13 giờ 00’: Giám đốc Lê Phước Nhàn làm việc tại cơ quan.

THỨ BA (9.8)

- 07 giờ 00’: Giám đốc, Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 00’: Phó Giám đốc Lê Văn Út dự tòa vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSD đất giữa Lê Minh Sự và Nguyễn Thị Cúc, tại tòa án nhân dân huyện Châu Thành.

- 13 giờ 00’: Ban giám đốc  làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ (10.8)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan(cả ngày).

THỨ NĂM (11.8)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan(cả ngày).

- THỨ SÁU (12.8)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan(cả ngày).

Nơi nhận:                              

- Ban Giám đốc VPĐKĐĐ;

- Các Phòng, Chi nhánh trực thuộc;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 8.8-12.8.docx_20220805145411.docx

Đang online: 5
Hôm nay: 1357
Đã truy cập: 846831
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.