xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

lịch công tác từ 4.7 Đến 8.7.2022 Điều chỉnh lần 4

Ngày 05-07-2022 - Lượt xem: 7

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH HẬU GIANG

(Từ ngày 04/7/2022 đến 08/7/2022)

Điều chỉnh lần 4

                                                                                                      

THỨ HAI (4.7)

- 07 giờ 00’: Phó Giám đốc Lê Văn Út làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 00’: Giám đốc Lê Phước Nhàn nghỉ phép ( cả ngày).

- 7 giờ 30’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng  đi kiểm tra sản phẩm đo đạc công đoạn “ đo đạc thành lập bản đồ địa chính xã Vĩnh Thuận Tây” địa bàn huyện Vị Thủy; Đ/c Tùng- chuyên viên P.KTĐC&TTLT cùng đi (cả ngày).

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Lê Văn Út họp trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác đo đạc và các bước chuẩn bị ban hành Thông báo thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm điếm dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 ( địa bàn Hậu Giang), tại TTPTQĐ huyện Phụng Hiệp.

THỨ BA (5.7)

- 07 giờ 00’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’, Giám đốc Lê Phước Nhàn dự Kỳ họp thứ Chín (kỳ họp giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026,  tại Hội trường UBND tỉnh( cả ngày)

- 8 giờ 00’: Phó Giám đốc Lê Văn Út dự tòa về tranh chấp hợp đồng, tại tòa án tỉnh.

THỨ TƯ (6.7)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 00’, Ban Giám đốc họp với Đ/c Phạm Mạnh Phương- Phó Giám đốc Sở và Giám đốc các Chi nhánh VPĐK; TP.ĐKCGCN; TP.KTĐL&TTLT; PHCTH chuyên đề về công tác đo đạc, tại PH1 Sở TNMT (TP.KTĐL&TTLT chuẩn bị nội dung).( Đình lại)

- 8 giờ 00’: Phó Giám đốc Lê Văn Út họp bàn kế hoạch cưỡng chế, kê biên, phát mại tài sản thế chấp của công ty CP thủy sản Chất Lượng Vàng, tại chi cục thi hành án dân sự tỉnh.

- 14 giờ 00 ’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng họp về việc  báo cáo kết quả phúc tra sản phẩm “ Công đoạn đo đạc thành lập bản đồ địa chính xã Vị Trung, xã Vị Thủy, xã Vĩnh Thuận Tây và báo cáo tiến độ thực hiện dự án, gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng tư vấn thực hiện dự án tổng thể trên địa bàn huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, tại Phòng họp 01 Sở.

THỨ NĂM (7.7)

- 07 giờ 00’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’: Phó Giám đốc Lê Văn Út dự toà về việc tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư, tại toàn án nhân dân thành phố vị thanh ( đình lại)

- 08 giờ 00’, Giám đốc Lê Phước Nhàn họp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Châu Thành, tại Phòng họp số 01 Sở TNMT.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Lê Văn Út họp góp ý thong qua Dự thảo quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, tại phòng họp Sở.

- THỨ SÁU (8.7)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Nơi nhận:                              

- Ban Giám đốc VPĐKĐĐ;

- Các Phòng, Chi nhánh trực thuộc;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 4.7-8.7 lần 4.docx_20220705142506.docx

Đang online: 4
Hôm nay: 2084
Đã truy cập: 698290
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.