xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

lịch công tác từ 27.6-1.7/2022 điều chỉnh lần 3

Ngày 28-06-2022 - Lượt xem: 0

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH HẬU GIANG

(Từ ngày 27/6/2022 đến 01/7/2022)

Điều chỉnh lần 3

                                                                                                      

THỨ HAI (27.6)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 30’: Phó Giám đốc Lê Văn Út họp trao đổi nội dung đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Bửu.

- 7 giờ 30’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng đi kiểm tra sản phẩm đo đạc công đoạn “ đo đạc thành lập bản đồ địa chính xã Vị Trung” địa bàn huyện Vị Thủy Đ/c Tùng- chuyên viên P.KTĐC&TTLT cùng đi (cả ngày).

THỨ BA (28.6)

- 7 giờ 30’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng đi kiểm tra sản phẩm đo đạc công đoạn “ đo đạc thành lập bản đồ địa chính xã Vị Trung” địa bàn huyện Vị Thủy; Đ/c Tùng- chuyên viên P.KTĐC&TTLT cùng đi (cả ngày).

- 13giờ 30’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng họp về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác BT, HT,TĐC dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắt-Nam phía đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Cần Thơ- Cà Mau, tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Long Mỹ.

- 16 giờ 00’, Giám đốc Lê Phước Nhàn họp lệ Ban Chấp hành Đảng bộ Sở tháng 6/2022,  tại PH1 Sở TNMT

THỨ TƯ (29.6)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng đi kiểm tra sản phẩm đo đạc công đoạn “ đo đạc thành lập bản đồ địa chính xã Vị Thủy” địa bàn huyện Vị Thủy; Đ/c Tùng- chuyên viên P.KTĐC&TTLT cùng đi (cả ngày).

- 09 giờ 00’: Giám đốc Lê Phước Nhàn họp giải quyết đơn ngăn chặn chuyển nhượng QSD đất của ông Nguyễn Quốc Hữu và Nguyễn Thái Sơn, tại phòng họp số 2 Sở.

-14 giờ 00’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng họp kiểm tra tiến độ thực hiện công tác hoàn thiện  hồ sơ ba cấp và công tác cấp giấy chứng nhận dự án lúa tôm ( xã Lương Nghĩa) trên địa bàn huyện Long Mỹ, tại Phòng họp Phòng TNMT huyện Long Mỹ ; Đ/c Kha- TP.KTĐC&TTLT cùng dự.

- 14 giờ 30’: Phó Giám đốc Lê Văn Út họp trao đổi nội dung đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Bửu.

THỨ NĂM (30.6)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng đi kiểm tra sản phẩm đo đạc công đoạn “ đo đạc thành lập bản đồ địa chính xã Vị Thủy” địa bàn huyện Vị Thủy; Đ/c Tùng- chuyên viên P.KTĐC&TTLT cùng đi (cả ngày).

- 13 giờ 30’, Giám đốc Lê Phước Nhàn họp trao đổi quy định giới hạn hành lang bảo vệ an toàn đường Trần Hưng Đạo, tại Phòng họp số 01 Sở TNMT (TP ĐKCGCN chuẩn bị nội dung, cùng dự).

- THỨ SÁU (01.7)

- 07 giờ 00’: Phó Giám đốc Lê Văn Út làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 00’: Giám đốc Lê Phước Nhàn nghỉ phép ( cả ngày).

- 08 giờ 00, Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng  họp về tình hình thực hiện và giải quyết một số khó khăn, vướng mắc dự án Đo đạc tổng thể, tại PH2 Sở TNMT

- 7 giờ 30’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng đi kiểm tra sản phẩm đo đạc công đoạn “ đo đạc thành lập bản đồ địa chính xã Vĩnh Thuận Tây” địa bàn huyện Vị Thủy; Đ/c Tùng- chuyên viên P.KTĐC&TTLT cùng đi (cả ngày).

- 13 giờ 30’, Ban Giám đốc họp với Đ/c Phạm Mạnh Phương- Phó Giám đốc Sở và Giám đốc các Chi nhánh VPĐK; TP.ĐKCGCN; TP.KTĐL&TTLT chuyên đề về công tác đo đạc, tại PH1 Sở TNMT (TP.KTĐL&TTLT chuẩn bị nội dung).

Nơi nhận:                              

- Ban Giám đốc VPĐKĐĐ;

- Các Phòng, Chi nhánh trực thuộc;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 27.6-1.7 lần 3.docx_20220628150429.docx

Đang online: 13
Hôm nay: 1852
Đã truy cập: 698058
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.