xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

lịch công tác từ 23-27/5

Ngày 20-05-2022 - Lượt xem: 11

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH HẬU GIANG

(Từ ngày 23/5/2022 đến 27/5/2022)

THỨ HAI (23.5)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Giám đốc Lê Phước Nhàn họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch Thường trực Trương Cảnh Tuyên, địa điểm tại Phòng họp số Sở.

THỨ BA (24.5)

- 13 giờ 30’, Phó Giám đốc Đặng Văn Nhàn làm việc với UBND huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở.

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ (25.5)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM (26.5)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’, Giám đốc Lê Phước Nhàn họp góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất; hạn mức công nhận QSD đất nông nghiệp do tự khai hoang trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở TNMT.

- THỨ SÁU (27.5)

- 07 giờ 00’: Ban giám đốc làm việc tại cơ quan.

n.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 23-27.5.docx_20220520160938.docx

Đang online: 6
Hôm nay: 183
Đã truy cập: 552097
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.