xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

lịch công tác từ 20.6 Đến 24.6

Ngày 17-06-2022 - Lượt xem: 1

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH HẬU GIANG

(Từ ngày 20/6/2022 đến 24/6/2022)

                                                                                                      

THỨ HAI (20.6)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ BA (21.6)

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Lê Văn Út tham dự tòa vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng, tại tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang

THỨ TƯ (22.6)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Lê Văn Út họp kiểm tra việc giao nộp , tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải vụ bà Nguyễn Thị Cúc ( thị trấn ngã sáu, huyện Châu Thành), tại tòa án nhân dân huyện Châu Thành.

THỨ NĂM (23.6)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- THỨ SÁU (24.6)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Nơi nhận:                              

- Ban Giám đốc VPĐKĐĐ;

- Các Phòng, Chi nhánh trực thuộc;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 20-24.6.docx_20220617145341.docx

Đang online: 3
Hôm nay: 305
Đã truy cập: 668418
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.