xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

lịch công tác từ 20.6 Đến 24.6 điều chỉnh lần 4

Ngày 21-06-2022 - Lượt xem: 5

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH HẬU GIANG

(Từ ngày 20/6/2022 đến 24/6/2022)

Điều chỉnh lần 4

                                                                                                      

THỨ HAI (20.6)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng dự tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV của Đoàn ĐBQH địa bàn TP Vị Thanh, tại Trung tâm hành chính TP Vị Thanh.

THỨ BA (21.6)

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Lê Văn Út tham dự tòa vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng, tại tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang.

- 08 giờ 00’, Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng dự tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV của Đoàn ĐBQH địa bàn huyện Châu Thành A, tại Hội trường UBND huyện Châu Thành A.

- 13 giờ 30’, La Thụy Ngọc Huyền- Phó TP HC-TH (dự thay LĐ VPĐK) họp liên quan đến việc thành lập Đoàn tham gia Hội thao ngành TNMT năm 2022, tại Phòng họp số 01 Sở TNMT.

- 14 giờ 00’, Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ (thay LĐS) dự tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV của Đoàn ĐBQH địa bàn huyện Vị Thủy, tại Hội trường Huyện ủy Vị Thủy.

THỨ TƯ (22.6)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Lê Văn Út họp kiểm tra việc giao nộp , tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải vụ bà Nguyễn Thị Cúc ( thị trấn ngã sáu, huyện Châu Thành), tại tòa án nhân dân huyện Châu Thành.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Lê Văn Út họp làm việc với Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Châu Thành về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cuộc họp làm việc với Lãnh đạo VPĐK tỉnh ngày 15/6/2022 (Chi nhánh VPĐK huyện Châu Thành chuẩn bị nội dung).

THỨ NĂM (23.6)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’, Giám đốc Lê Phước Nhàn họp giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất trên địa bàn huyện Châu Thành, tại Phòng họp số 02 Sở TNMT.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng họp về việc kiểm tra tiến độ thực hiện công tác hoàn thiện hồ sơ bàn giao ba cấp và công tác đăng ký cấp GCN dự án lúa tôm ( xã Lương Nghĩa) trên địa bàn huyện Long Mỹ, tại Phòng TNMT huyện Long Mỹ( Dương Hoàng Kha- TP.KTĐC&TTLT cùng dự).

- THỨ SÁU (24.6)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’, Giám đốc Lê Phước Nhàn họp trao đổi một số nội dung liên quan đến đề nghị của Công ty CP đầu tư phát triển Hậu Giang xin thuê đất thực hiện dự án Trung tâm sát hạch lái xe (đất tại xã Vị Trung, huyện Vị Thủy), tại Phòng họp số 01 Sở.

Nơi nhận:                              

- Ban Giám đốc VPĐKĐĐ;

- Các Phòng, Chi nhánh trực thuộc;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 20-24.6- lần 4.docx_20220621133958.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 2939
Đã truy cập: 699145
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.