xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

lịch công tác từ 1.8 đến ngày 5.8.2022 điều chỉnh lần 5

Ngày 03-08-2022 - Lượt xem: 51

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH HẬU GIANG

(Từ ngày 1/8/2022 đến 5/8/2022)

Điều chỉnh lần 5                                                                                                      

THỨ HAI (1.8)

- 07 giờ 00’: Giám đốc, Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Lê Văn Út dự phiên họp kiểm tra giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải vụ ông Nguyễn Xuân Thành và Công ty cổ phần Liên Minh, tại tòa án nhân dân thành phố Vị Thanh.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Lê Văn Út họp góp ý thông qua Dự thảo quy địnhbồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, tại phòng họp số 1 sở.

- 13 giờ 00’: Giám đốc, Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng làm việc tại cơ quan.

THỨ BA (2.8)

- 07 giờ 00’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng, Lê Văn Út làm việc tại cơ quan .

- 8 giờ 00’, Giám đốc Lê Phước Nhàn họp trao đổi một số nội dung đối với đề nghị phá sản của Công ty CP Nghỉ dưỡng sinh thái Tây Đô, tại Phòng họp số 1 Sở.

- 13 giờ 00’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng họp về trường hợp ông Lê Hiếu Nghĩa, tại phòng họp số 02 UBND huyện Châu Thành A.

- 13 giờ 00’: Phó Giám đốc Lê Văn Út làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ (3.8)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan .

- 14 giờ 30’: Chi ủy, Ban Giám đốc, tổ trưởng tổ công đoàn cùng với Lãnh đạo và viên chức Phòng ĐKCGCN và Phòng HC-TH họp lấy ý kiến bổ nhiệm lại đồng chí Thùy, Phương, Út.

THỨ NĂM (4.8)

- 07 giờ 00’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng làm việc tại cơ quan .

- 08 giờ 00’, Giám đốc Lê Phước Nhàn họp về việc cấp Giấy chứng nhận của tổ chức, tại Phòng họp số 02 Sở TNMT (đình lại).

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Lê Văn Út họp trao đổi nội dung đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Bửu, tại Phòng họp VPĐK tỉnh.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Lê Phước Nhàn dự Hội nghị triển khai học tập quán triệt chuyên đề năm 2022-2033, tại Hội trường Tỉnh Ủy.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Lê Văn Út họp trao đổi nội dung đơn tố cáo của bà Võ Lệ Hằng, tại Phòng họp Sở TNMT.

- 13 giờ 00’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng, Lê Văn Út làm việc tại cơ quan.

- THỨ SÁU (5.8)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

.

Nơi nhận:                              

- Ban Giám đốc VPĐKĐĐ;

- Các Phòng, Chi nhánh trực thuộc;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 1.8-5.8 lần 5.docx_20220803091725.docx

Đang online: 4
Hôm nay: 928
Đã truy cập: 841264
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.