xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

lịch công tác từ 04/7/2022 đến 08/7/2022

Ngày 04-07-2022 - Lượt xem: 6

THỨ HAI (04.7)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng.

THỨ BA (05.7)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng.

THỨ TƯ (06.7)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng.

THỨ NĂM (07.7)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng.

- THỨ SÁU (08.7)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Hoàn chỉnh 04-7 đến 09 -7 - trinh.docx_20220704074538.docx

Đang online: 4
Hôm nay: 1975
Đã truy cập: 698181
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.