xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

lịch công tác điều chỉnh lần 8

Ngày 20-05-2022 - Lượt xem: 8

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC, LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔNVĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH HẬU GIANG

(TỪ NGÀY 16/5/2022 ĐẾN 20/5/2022)

Điều chỉnh lần 8

THỨ HAI (16.5)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 09 giờ 30’: Giám đốc dự họp V/v rà soát hồ sơ, thủ tục cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Trí chuyển mục đích sử dụng đất (phần diện tích còn lại) để thực hiện Dự án: Khu dân cư - thương mại - dịch vụ đa chức năng Minh Trí. Điểm tại Phòng họp số 01, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30’, PGĐ Lê Văn Út  dự họp bàn giải quyết xử lý tài sản của Công ty cổ phần thuỷ sản Chất Lượng Vàng. Điểm tại Hội trường II - UBND huyện.

- 16 giờ 00’, PGĐ Lê Văn Út làm việc với BGĐ Chi nhánh huyện Châu Thành về các nội dung theo Công văn số 1049 ngày 6/5/2022 của UBND huyện Châu Thành (Chi nhánh chuẩn bị nội dung) . Điểm tại Chi nhánh huyện Châu Thành.

THỨ BA (17.5)

-  07 giờ 30’: Giám đốc họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở TNMT.

-  08 giờ 00’: PGĐ Đặng Văn Nhàn dự họp kiểm tra điều kiện hoạt động đo đạc và bản đồ đối với Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường. Điểm tại Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường.

-  08 giờ 30’: Giám đốc và PGĐ Đặng Văn Nhàn đi làm việc tại huyện Phụng Hiệp theo lịch của Ban Dân vận.

THỨ TƯ (18.5)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’, Giám đốc (thay LĐS) chủ trì họp trao đổi trường hợp cấp giấy CN theo hiện trạng sử dụng đất của các dự án trên địa bàn huyện Châu Thành. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở TNMT.

- 08 giờ 00’, PGĐ Lê Văn Út dự họp trao đổi trường hợp cấp giấy CN theo hiện trạng sử dụng đất của các dự án trên địa bàn huyện Châu Thành (Phó phòng ĐK&CGCN Hồng Văn Ảnh chuẩn bị nội dung cùng dự) . Điểm tại Phòng họp số 01 Sở TNMT (theo lịch sở).

- 13 giờ 30’: Giám đốc họp góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất; hạn mức công nhận QSD đất nông nghiệp do tự khai hoang trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (đình lại).

-  13 giờ 30’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng đi công tác tại Chi nhánh.

THỨ NĂM (19.5)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 9 giờ 00’: Giám đốc họp về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 huyện Châu Thành, tại Hội trường II- UBND huyện Châu Thành ( đ/c Tú - Phó Trưởng phòng HCTH dự cùng).

- 15 giờ 00’: Giám đốc dự họp giải quyết trường hợp của ông Đào Văn No (Trưởng phòng ĐK&CGCN Trương Thị Út chuẩn bị nội dung cùng dự) . Điểm tại Phòng họp số 01 Sở TNMT (theo lịch sở).

- 7 giờ 30’, PGĐ Lê Văn Út dự họp tại Tòa án Thị xã Long Mỹ.

THỨ SÁU (20.5)

- 8 giờ 00’:  Giám đốc làm việc về thủ tục đất đai đối với Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân tại Phòng họp Sở.

- 07 giờ 00’: Ban giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Ban Giám đốc, Trưởng các phòng và Giám đốc các Chi Nhánh dự họp giao ban. Điểm tại Hội trường UBND huyện Vị Thủy (đình lại).

THỨ BẢY (21.5)

- 07 giờ 00’: Ban giám đốc tham dự Hội thao.

Nơi nhận:                              

- Ban Giám đốc VPĐKĐĐ;

- Các Phòng, Chi nhánh trực thuộc;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 16-20.5- lần 8.docx_20220520133849.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 3271
Đã truy cập: 551801
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.