xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan và thông tin cổ động

Ngày 27-08-2021 - Lượt xem: 100

Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, thời gian qua Trung tâm Văn hóa thông tin, thể thao thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan và tuyên truyền thông tin cổ động bằng xe thông tin đến các xã, phường.

Đến nay, Trung tâm Văn hóa thông tin, thể thao thành phố đã thực hiện tuyên truyền được gần 30 bản tin, trong đó Trung tâm sản xuất hơn 20 bản tin; tất cả các bản tin đều được chuyển file xuống các xã, phường để tuyên truyền đến tận Nhân dân. Xe thông tin đã thực hiện tuyên truyền trên 90 lượt. Đồng thời, Trung tâm đã lợp và làm mới trên 70 pano các loại, treo 550 pa nơ, 180 băng rol, 1.600 áp phích và trên 3.000 cờ các loại.

 

 

Đặc biệt, trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19, Trung tâm Văn hóa thông tin, thể thao thành phố Ngã Bảy đã thực hiện phát 20 bản tin: 05 bản tin do Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh cung cấp, 15 bản tin do Trung tâm sản xuất. Xe thông tin đã thực hiện thông tin trên toàn địa bàn thành phố trên 50 lượt. Đồng thời, Trung tâm còn tổ chức treo 150 pa nơ; lợp mới 07 pano. Ngoài ra, còn cung cấp gần 30 file âm thanh tuyên truyền cho các xã, phường tổ chức phóng thanh tuyên truyền rộng khắp đến tận người dân.

Tin và ảnh: Thanh Phương


Đang online: 1
Hôm nay: 157
Đã truy cập: 159218
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.