xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Đầu tư vào công tác giải phóng mặt bằng Khu trung tâm - Khu Trung tâm Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang để thu hút nhà đầu tư.

Ngày 22-12-2021 - Lượt xem: 1

 Dự án Giải phóng mặt bằng có tổng mức đầu tư là 104 tỷ, được thực hiện với giai đoạn năm 2021 – 2024 với diện tích dự kiến thu hồi 54,56ha. Sau khi có chủ trương dự án Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định và tiến hành chỉ định các nhà thầu thực hiện các gói thầu bao gồm ba gói thầu là lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đo Công ty TNHH MTV Xây Dựng Thương Mại Thanh Hải lập, Tư vấn đo đạc lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất do Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Mỹ thực hiện.

Tiến độ thực hiện dự án trong năm 2021 như sau vào ngày 09/12/2021 triển khai biên bản kiểm điếm và bản tính chi tiết kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 23 hộ dân chịu ảnh hưởng của dự án trước khi ra quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư của UBND huyện Long mỹ và được sự đồng thuận của 23 hộ dân. Sau khi được sự đồng thuận của 23 hộ dân thì UBND huyện Long mỹ ra Quyết định số 3326/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2021 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Giải phóng mặt bằng Khu mời gọi đầu tư cây trồng cạn và vi sinh (giai đoạn 1); Khu thực nghiệm trình diễn (giai đoạn 2) thuộc Khu Trung tâm – Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang với số hộ dân là 12 hộ, số tiền là 15.669.865.434 đồng tương đương diện tích thu hồi khoảng 6ha và sẽ tiến hành chi trả cho các hộ dân trong tháng 12 năm 2021 (Đính kem Quyết định số 3326/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Long Mỹ).

Trong quý I năm 2022 sẽ tiến hành trình UBND huyện Long mỹ ra Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư có các hộ dân còn lại. tiếp tục thực hiện công tác kiểm điếm, đo đạc và kiểm kê tài sản của các hộ dân chịu ảnh hưởng của dự án còn lại để thực hiện các bước tiếp theo quy định và dự án sẽ hoàn thành trong năm 2024 để tạo điều kiện cho Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang có quỹ đất sạch để thu hút nhà đầu tư và phát triển Khu trung tâm.

Phòng Kế hoạch - Đầu Tư


Đang online: 2
Hôm nay: 807
Đã truy cập: 583039
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.