xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là giải pháp xây dựng môi trường pháp lý lành mạnh, tiến bộ tại cơ sở

Ngày 03-09-2021 - Lượt xem: 68

https://haugiang.gov.vn/web/pho-bien-giao-duc-phap-luat-tinh-hau-giang/chi-tiet-tin/-/tin-tuc/anh-gia--cong-nhan-xa--phuong--thi-tran-at-chuan-tiep-can-phap-luat-la-giai-phap-xay-dung-moi-truong-phap-ly-lanh-manh--tien-bo-tai-co-so43202


Đang online: 1
Hôm nay: 2510
Đã truy cập: 566155
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.