xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị thành phố Ngã Bảy tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp cuối năm 2021

Ngày 07-01-2022 - Lượt xem: 13

Sáng ngày 07/01/2022, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Ngã Bảy. Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh (đơn vị thành phố Ngã Bảy) phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Hậu Giang tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp cuối năm 2021. Thành phần gồm: Đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị thành phố) có 05/05 vị, trong đó có 04 vị dự tại điểm cầu trực tuyến tại tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), UBMTTQVN thành phố; các cơ quan, ban, ngành thành phố và 46 cử tri trên địa bàn đến dự.