xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Xét duyệt đề tài “Xây dựng mô hình sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao theo hướng hữu cơ tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang”

Ngày 04-10-2021 - Lượt xem: 57

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao theo hướng hữu cơ tại Khu Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang” bằng hình thức họp trực tuyến. Qua kết quả chấm điểm của Hội đồng tuyển chọn đã xác định được đơn vị Đại học Cần Thơ là cơ quan chủ trì thực hiện và TS. Đỗ Thị Xuân chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng KH&CN đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Đề tài thực hiện nhằm xây dựng mô hình sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao theo hướng hữu cơ tại Khu Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng năng suất, giá trị, bền vững về môi trường, tăng thu nhập cho nông dân thông qua phối hợp liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cùng với các doanh nghiệp trong Khu Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang.

Đề tài thực hiện bao gồm các nội dung sau:

      - Xây dựng quy trình sản xuất phân hữu cơ phế phụ phẩm trồng dưa lưới (tàn dư thực vật của dưa lưới và giá thể xơ dừa, nếu được quan tâm khai thác thêm trấu, bã bùn mía, lục bình... là nguồn nguyên liệu có sẵn tại địa phương).

      - Hoàn thiện công nghệ tưới nhỏ giọt cho xà lách xoăn và măng tây.

      - Xây dựng quy trình vi nhân giống măng tây để cung cấp số lượng lớn cây giống có chất lượng cao phục vụ sản xuất đại trà (nếu có đủ thời gian).

      - Nghiên cứu quy trình sản xuất xà lách xoăn và măng tây ứng dụng công nghệ cao theo hướng hữu cơ và VietGAP.

      - Xây dựng quy trình sản xuất xà lách xoăn và măng tây ứng dụng công nghệ cao theo hướng hữu cơ và VietGAP (tổng hợp các thí nghiệm).

      - Đăng ký chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP (nhiệm vụ đặt hàng của tỉnh không có trong mục tiêu nhưng có trong yêu cầu sản phẩm).

      - Xây dựng mô hình 2.000 m2 tại Khu Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang với năng suất xà lách xoăn là 8 - 13 tấn/ha/vụ và năng suất măng tây là 5-6 tấn/ha/năm thứ nhất, đạt tiêu chuẩn VietGAP và theo hướng hữu cơ, hiệu quả kinh tế tăng 10% so với quy trình canh tác địa phương.

      - Xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm .

      - Đào tạo, tập huấn, hội thảo và giải pháp nhân rộng mô hình./.

Hoàng Nhan (Sở KH&CN Hậu Giang)


Đang online: 1
Hôm nay: 395
Đã truy cập: 213392
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.