xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Xét duyệt đề tài: “Biên soạn Địa chí Hậu Giang theo quy chuẩn Địa chí Quốc gia Việt Nam”

Ngày 24-11-2022 - Lượt xem: 68

Lúc 14 giờ, ngày 22 tháng 11 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, đề tài: Biên soạn Địa chí Hậu Giang theo quy chuẩn Địa chí Quốc gia Việt Nam”. Qua kết quả chấm điểm của Hội đồng tuyển chọn đã xác định được đơn vị Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chủ trì thực hiện và PGS.TS. Ngô Thị Phương Lan chủ nhiệm của đề tài.

Đại diện Ban Chủ nhiệm đề tài trình bày nội dung nghiên cứu

Đề tài thực hiện nhằm Biên soạn bộ Địa chí Hậu Giang theo quy chuẩn của Bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam (gọi tắt là Quốc chí) trên cơ sở ghi chép, mô tả, cung cấp thông tin một cách chân thực, toàn diện và khoa học, dựa trên cơ sở quy chuẩn của Địa chí Quốc gia Việt Nam.