xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Xã Vị Tân quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao năm 2022

Ngày 22-11-2022 - Lượt xem: 100

 

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và được công nhận vào năm 2015, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh tiếp tục đề ra Nghị quyết củng cố nâng chất các tiêu chí đã đạt, đồng thời triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực phấn đấu đạt xã NTM nâng cao vào cuối năm 2022. Theo Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, hiện xã Vị Tân đạt được 16/19 tiêu chí. Xã đang tập trung thực hiện các tiêu chí về hộ nghèo, y tế và trường học.

Ông Nguyễn Văn Phước, Bí thư Đảng ủy xã Vị Tân cho biết: “Xã tiếp tục có chỉ đạo các ngành chuyên môn để rà soát củng cố và nâng chất để đảm bảo các tiêu chí đến cuối năm được công nhận NTM nâng cao. Đối với xã cũng có quan tâm và phân công cụ thể các đồng chí trong ủy viên Ban Chấp hành, các đồng chí trong Ban chỉ đạo (BCĐ), chỉ đạo cho ban quản lý tham mưu thực hiện tốt tiêu chí 17 về cảnh quan môi trường. Hiện nay trên địa bàn xã phải nói cảnh quan môi trường cơ bản đảm bảo thông thoáng, cây xanh, bông trên các tuyến đường cũng khang trang”.