xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Xã Vị Tân đầu tư trên 3 tỷ đồng xây dựng hệ thống giao thông

Ngày 02-02-2023 - Lượt xem: 88

 

Với quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao và tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội… năm 2022 xã Vị Tân đầu tư trên 3 tỷ đồng để xây dựng hệ thống giao thông trên địa bàn. Kết quả, xã huy động từ các nguồn, kết hợp vận động xã hội hóa và Nhân dân cùng thực hiện được 16 công trình giao thông. Trong đó xây dựng mới, nâng cấp và mở rộng 07 cây cầu bê tông; dặm vá, sửa chữa, mở rộng 09 tuyến đường ở các ấp.