xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẬU GIANG THEO HƯỚNG “TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN

Ngày 30-07-2021 - Lượt xem: 7

TÊN ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẬU GIANG THEO HƯỚNG “TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN

-----

1. Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Văn Nam, Phó Trưởng phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu.

2. Các thành viên:

1- CN. Bùi Văn Sáu, Trưởng phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu.

2- CN. Trần Thị Kiều Hoa, Phó Trưởng phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu.

3- CN. Tô Thanh Tùng, Giảng viên Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu.

4- Trần Quốc Cường, Kế toán trưởng Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu.

5- CN. Bùi Thị Hồng Ngọc, Thủ quỹ Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu.

6- CN. Ngô Minh Nhựt, Văn thư Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu.

3. Thời gian thực hiện đề tài: từ ngày 05 tháng 5 năm 2020 đến ngày 20 tháng 11 năm 2020.

4. Thời gian bảo vệ đề tài trước Hội đồng Khoa học của nhà trường: 05/12/2020

Xếp loại: Trung bình.

         


Đang online: 1
Hôm nay: 1343
Đã truy cập: 171871
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.