xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẬU GIANG HIỆN NAY

Ngày 30-07-2021 - Lượt xem: 0

TÊN ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẬU GIANG HIỆN NAY

 -----

1. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hiệp Trung - Trưởng phòng Đào tạo.

2. Các thành viên:

3. Thời gian thực hiện đề tài: tháng 3 năm 2014 đến tháng 10 năm 2014.

4. Thời gian bảo vệ đề tài trước Hội đồng Khoa học của nhà trường: 30/10/2014

Xếp loại: Trung bình

         


Đang online: 1
Hôm nay: 20
Đã truy cập: 134232
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.