xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

XÂY DỰNG PHONG CÁCH NGƯỜI CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ Ở HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH HẬU GIANG HIỆN NAY

Ngày 30-07-2021 - Lượt xem: 0

TÊN ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG PHONG CÁCH NGƯỜI CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ Ở HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH HẬU GIANG HIỆN NAY

 -----

1. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Hồng Thanh - Phó Trưởng khoa Dân vận.

2. Các thành viên:

3. Thời gian thực hiện đề tài: tháng 3 năm 2014 đến tháng 10 năm 2014.

4. Thời gian bảo vệ đề tài trước Hội đồng Khoa học của nhà trường: 28/10/2014

Xếp loại: Khá

         


Đang online: 1
Hôm nay: 632
Đã truy cập: 139421
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.