xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HẬU GIANG - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Ngày 30-07-2021 - Lượt xem: 3

TÊN ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HẬU GIANG - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

 -----

1. Chủ nhiệm đề tài: Trần Văn Kiệt, Trưởng khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2. Các thành viên:

3. Thời gian thực hiện đề tài: từ tháng 4 năm 2012 đến tháng 10 năm 2012

4. Thời gian bảo vệ đề tài trước Hội đồng Khoa học của nhà trường: 08/11/2012

Xếp loại:

         

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TÓM TĂT NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI.doc_20210730154224.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 667
Đã truy cập: 159728
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.