xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Vị Thủy hoàn thành việc tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm 2022

Ngày 05-08-2022 - Lượt xem: 129

Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện giữa năm 2022. Trong 03 ngày, từ ngày 26/7 đến 29/7/2022, tại 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vị Thủy, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện tổ chức cho đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp giữa năm 2022. Thành phần tham dự gồm: Đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị huyện Vị Thủy) có 03/04 đại biểu; Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; đại biểu HĐND huyện 26/27 đại biểu; các cơ quan, ban, ngành huyện; các cơ quan Trung ương, tỉnh trên địa bàn huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, đại biểu HĐND cùng các ngành xã, thị trấn và hơn 800 cử tri trên địa bàn đến dự.

Bà Võ Thị Mỹ Trang Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ Tám (kỳ họp chuyên đề) và kết quả kỳ họp thứ Chín (kỳ họp giữa năm 2022) của HĐND tỉnh, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ngoài ra, tổ đại biểu HĐND tỉnh còn thông tin đến cử tri các Nghị quyết quan trọng vừa được thông qua, ban hành tại kỳ họp thứ Chín góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2022 – 2025; Nghị quyết quy định một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Nghị quyết quy định định mức hỗ trợ kinh phí hợp đồng giáo viên, khoán định mức nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Nghị quyết quy định chính sách thu hút giáo viên giảng dạy các môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;….

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri tại xã Vị Thanh

Qua 10 buổi tiếp xúc, có 95 lượt ý kiến, kiến nghị với nhiều nội dung khác nhau xoay quanh các vấn đề: nước sạch, giá vật tư nông nghiệp, hỗ trợ người dân phát triển nông nghiệp, điện, cầu, đường giao thông nông thôn, chế độ chính sách người có công, chế độ phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã và ấp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai, vệ sinh môi trường, bảo hiểm y tế,…..các ý kiến phần lớn thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, được Đại biểu HĐND các cấp, lãnh đạo UBND huyện, các ngành và địa phương tiếp thu, ghi nhận và trả lời tại chỗ cho cử tri, sau còn lại 11 ý kiến, kiến nghị được ghi nhận, tổng hợp để chỉ đạo hoặc kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị, cử tri được tổ đại biểu HĐND 3 cấp,  UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan trả lời đúng trọng tâm, tạo được sự hài lòng, cử tri đồng tình với nội dung trả lời của đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; sau khi lắng nghe trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực UBND huyện đã tiếp thu và giải trình thêm một số vấn đề thuộc thẩm quyền của huyện.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bà Võ Thị Mỹ Trang, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận và cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn của cử tri, giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, đề nghị HĐND, UBND huyện sớm chỉ đạo triển khai các nghị quyết, các chính sách của HĐND tỉnh, đồng thời yêu cầu các đơn vị, các ngành chức năng có liên quan giải quyết, xác minh lại một số vấn đề mà cử tri quan tâm, kiến nghị; đối với những ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền sẽ được các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét, giải quyết trong thời gian tới./.

                                         Phương Anh


Đang online: 10
Hôm nay: 2182
Đã truy cập: 835650
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.