xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức huyện Châu Thành A

Ngày 30-11-2022 - Lượt xem: 57

Về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức huyện Châu Thành A

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. KIEN TOAN BCD CHUYEN DOI VI TRI CONG TAC.pdf_20221130102351.pdf

Đang online: 3
Hôm nay: 1866
Đã truy cập: 1387568
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.