xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

“Vai trò của Công đoàn với công tác vận động đoàn viên tham gia các hoạt động, phong trào” của Công đoàn Sở Tài chính

Ngày 21-06-2022 - Lượt xem: 23

Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Công đoàn Sở Tài chính nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia đăng ký thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến”

Với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, đoàn viên Công đoàn Sở Tài chính luôn tích cực hoàn thành tốt và vượt mức các nhiệm vụ được giao cho giai đoạn khó khăn của năm 2022 đối với ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh của tỉnh nói chung, của Sở Tài chính nói riêng khi dịch bệnh Covid-19 bước vào tình hình mới trên cả nước. Trong bối cảnh đó, các mặt hoạt động phong trào theo chương trình, kế hoạch phát động của cấp trên mặc dù có hạn chế về nguồn lực và quy mô tại Sở Tài chính nhưng với sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy Sở, sự điều hành linh hoạt của Ban Giám đốc Sở cùng với sự phối hợp nhịp nhàng giữa Ban Chấp hành Công đoàn với các phòng chuyên môn, đơn vị và Tổ Công đoàn đã góp phần thay đổi, có bước đi mới trong việc tổ chức thành công các mặt hoạt động, phong trào cho đoàn viên trong đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua.

Như chúng ta đã biết, Công đoàn trong giai đoạn hiện nay ngày càng thể hiện được vị trí của mình với nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của các chủ thể tham gia vào tổ chức này. Công đoàn cần có trách nhiệm phải thể hiện mình là tổ chức xã hội có vị trí quan trọng đối với hoạt động cân bằng lợi ích giữa các bên cụ thể là giữa các chủ thể người lao động và người sử dụng lao động; tham gia vào quản lý kinh tế - xã hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước. Công đoàn Sở Tài chính có 07 Tổ Công đoàn trực thuộc với 70 công đoàn viên; các Tổ Công đoàn được thành lập theo từng phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc, qua đó vừa đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị vừa thuận lợi trong triển khai các mặt hoạt động, phong trào.

Công đoàn Sở Tài chính xác định công tác vận động đoàn viên tham gia các hoạt động phong trào có vai trò, vị trí rất quan trọng góp phần trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Công đoàn Sở Tài chính xác nhận đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Cụ thể kết quả đạt được trong năm 2021 có 70/70 công đoàn viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 11 công đoàn viên đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 01 công đoàn viên đề nghị Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 02 công đoàn viên được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 01 công đoàn viên đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động Hạng ba, 10 công đoàn viên đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh; tập thể Sở Tài chính được đề nghị Hạng 3 (tặng Bằng khen UBND tỉnh) trong Khối tham mưu tổng hợp. Bên cạnh đó trong năm 2021 Đảng bộ Sở Tài chính được công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được công nhận danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Công đoàn Sở Tài chính được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quan trọng nhất là có 01 công đoàn viên đạt được các giải thưởng cấp tỉnh và quốc gia (như: Vào vòng Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Hậu Giang năm 2021; Bằng khen Lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng năm 2021; Giải 3 cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 năm 2020 - 2021) với giải pháp sáng kiến cụ thể là Máy phát điện năng lượng mặt trời - Solar Box. Ngoài ra, Công đoàn viên Sở Tài chính có nhiều sáng kiến đăng ký tham gia theo Kế hoạch số 47/KH-CĐVC ngày 28/02/2022 của Công đoàn Viên chức tỉnh triển khai Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” với 49 giải pháp/70 công đoàn viên;