xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

VĂN HÓA TRƯỜNG ĐẢNG GẮN VỚI PHONG TRÀO THI ĐUA “DẠY THỰC CHẤT, HỌC THỰC CHẤT, ĐIỂM THỰC CHẤT” Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẬU GIANG

Ngày 01-02-2023 - Lượt xem: 79

 

Xây dựng văn hóa Trường Đảng là vấn đề có tính chiến lược trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đầy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, đáp ứng ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Văn hóa Trường Đảng là hệ thống những giá trị phản ánh được bản chất khoa học, cách mạng, dân chủ và nhân văn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị của Đảng cùng với truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Văn hóa Trường Đảng được xây dựng trên trên các mối quan hệ giữa con người với cảnh quan, giữa con người với con người (giữa lãnh đạo – chuyên viên, giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp, giữa người dạy – người học,…) nhằm tạo sự tôn trọng, tin tưởng, cởi mở, dân chủ, hợp tác, coi trọng con người hướng đến mục tiêu chung.

Xác định tiêu chí xây dựng văn hóa, thực hiện kỷ luật, kỷ cương” là 1 trong 6 tiêu chí cần quan tâm thực hiện để hướng tới xây dựng trường chính trị đạt chuẩn theo tinh thần Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đã luôn chú trọng xây dựng văn hóa Trường Đảng theo tinh thần các văn về xây dựng văn hóa công sở, Quy định của Học viện về ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,… Bên cạnh việc quan tâm đến xây dựng các chuẩn mực trong các mối quan hệ, tác phong sư phạm, lề lối làm việc khoa học của đội ngũ viên chức, môi trường làm việc văn hóa,  thời gian qua, Ban Giám hiệu trường đã quan tâm thực hiện xây dựng văn hóa trường Đảng về cái TÂM (tinh thần, trách nhiệm với công việc, khát vọng cống hiến, lề lối làm việc chuyên nghiệp, tinh thần 6 dám,..) TẦM nhằm hướng đến mục tiêu nâng tầm vị thế Trường Chính trị ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy “Phát triển trường Chính trị Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn 2035. Thể hiện ở các nội dung chính sau:

Thứ nhất, Ban Giám hiệu có nhiều đổi mới phương thức điều hành nâng chất lượng giảng dạy hướng đến mục tiêu chung là nâng tầm vị thế của Trường Chính trị và thể hiện khát vọng phát triển Trường chính trị đạt chuẩn theo Đề án 02 của Tỉnh ủy.

Xác định vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Trường chính trị là trung tâm, là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về bản lĩnh chính trị, về kỹ năng lãnh đạo và thực thi nhiệm vụ (khác với các trường đào tạo khác) cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, cán bộ nguồn của Đảng và cả hệ thống chính trị có đầy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. Do đó, Trường Chính trị không chỉ trang bị kiến thức lý luận mà còn phải nâng tầm các giá trị, phẩm chất của một người cách mạng, một cán bộ, đảng viên thời kỳ mới.

Chính vì thế, với quyết tâm nâng chất dạy và học, Ban Giám hiệu mạnh dạn đổi mới phương thức lãnh đạo và điều hành trong hoạt động giảng dạy như đổi mới phương thức thông qua bài giảng, nâng chất công tác thao giảng, dự giờ, với yêu cầu “mềm hóa lý luận”, nâng hàm lượng thực tiễn, đưa nhiều Nghị quyết của Đảng vào các nội dung lý luận.

Ban Giám hiệu đã mạnh dạn đổi mới phương pháp đánh giá chất lượng giảng viên và học viên theo hướng tăng hàm lượng thực tiễn với tỷ lệ 50/50 (lý luận 50, liên hệ thực tiễn 50), trong bài giảng, bài thi, bài thu hoạch, đổi mới nâng chất yêu cầu của đề thi, chủ đề khóa luận phải gắn với việc thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, Đề án,… của Tỉnh. Từ đó, mức độ vận dụng lý luận vào thực tiễn của học viên sau khi hoàn thành khoá học ngày càng đáp ứng được yêu cầu đề ra trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị.

Năm 2022, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn đã phát động nhiều phong trào thi đua như “dạy tốt - học tốt”, đưa Nghị quyết vào giảng dạy, “học viên học giỏi lý luận”, phong trào chống tiêu cực trong quản lý, giảng dạy và thi cử… và được sự đồng thuận cao của tập thể viên chức, học viên của Trường. Điển hình 02 mô hình:

Mô hình “Hoa thơm lấn cỏ dại” góp phần “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” từ đó nâng cao tư tưởng,  nhận thức của cán bộ, viên chức về tham gia các hoạt động tích cực, có cách làm hay, hiệu quả, nêu gương người tốt, việc tốt trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế và các phong trào thi đua của Nhà trường; từ đó lấn dần tư tưởng,  nhận tthức, hành động thiếu sự nhiệt tình, làm chiếu lệ, không hiệu quả; chỉ ra những nội dung công việc, cách làm chưa phù hợp của cán bộ, viên chức Nhà trường, khắc phục bệnh lười học, ngại học chính trị của một số học viên.

Mô hình “Lý luận gắn thực tiễn – sinh kế bền vữngđã thực hiện xã hội hoá được 10 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương và và hỗ trợ 16 mô hình tạo sinh kế giúp hộ vừa thoát ngèo chống tái nghèo, với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng.

Thông qua các hoạt động, các mô hình này, ngoài việc hướng đến bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc: đoàn kết, tương thân, tương ái, chia sẻ, lan tỏa cái CHÂN, THIỆN, MỸ, CÁI HAY, CÁI ĐẸP, những cử chỉ đẹp giữa người với người mà còn hướng đến việc thể hiện tinh thần, trách nhiệm của người con Hậu Giang trong khát vọng xây dựng quê hương Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững, thể hiện vai trò, trách nhiệm của một đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện Nghị quyết của Tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Thứ hai, sự quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ kịp thời cho học viên.

Thời gian qua, Ban Giám hiệu luôn quan tâm tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho việc học tập của học viên, điển hình:

Năm 2022, là năm tiến hành đại hội chi bộ, để tạo thuận lợi cho học viên hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị và an tâm học tập, Ban Giám hiệu Trường đã mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo cấp trên về thời gian tập trung tổ chức đại hội chi bộ (đơn vị có học viên tham gia học chính trị) và quyết định đình lịch học tại Trường. Dù điều này gây khó khăn cho Trường trong tiến độ thực hiện chương trình đào tạo, nhưng vì mục tiêu chính trị chung, Ban Giám hiệu đã quyết định thực hiện.

Việc cung cấp tài liệu cho học viên cũng được quan tâm hỗ trợ kịp thời, việc cung cấp tài liệu không chỉ là giáo trình, slide bài giảng mà còn cả các văn bản chính thống thông qua các nhóm group của lớp, thông qua giờ giảng trên lớp. Điều này không chỉ tạo điều kiện tiếp cận tài liệu học tập cho học viên mà còn tạo kênh cho học viên tiếp cận các văn bản gốc của Đảng một cách chính xác, định hướng cho học viên tiếp cận đúng hướng các chủ trương, Nghị quyết đó cũng như thấy được vai trò, trách nhiệm của học viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình ở cơ quan, đơn vị như thế nào để đạt hiệu quả.

Ngoài ra, Ban Giám hiệu dành thời gian để gặp gỡ, trao đổi những băn khoăn, vướng mắc của học viên trước các kỳ thi tốt nghiệp cũng như động viên tinh thần cho học viên an tâm vào kỳ thi tốt nghiệp.

Chính xuất phát từ cái TÂM hướng đến cái TẦM của Trường Chính trị trong xây dựng văn hóa Trường Đảng đã góp phần nâng chất học tập và rèn luyện của học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, Trung cấp lý luận chính trị và các lớp bồi dưỡng không ngừng được nâng lên, tỷ lệ học viên đạt khá giỏi chiếm 81,7%, tăng 35%, (so với năm 2020, 2021).

Đạt được những kết quả trên, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn xây dựng đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, bình đẳng, không phân biệt đối xử, bao dung, tôn trọng và nắm bắt tư tưởng của viên chức, học viên, kịp thời động viên an ủi cũng như khuyến khích, truyền năng lượng cho viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nói chung và nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nói riêng.

Đội ngũ viên chức không ngừng rèn luyện chuẩn mực văn hóa trường Đảng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khuyến khích đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng phục vụ chuyên nghiệp, thực hiện đổi mới trong quản lý.

Tuy nhiên, trong thời gian qua cũng có lúc, có việc chưa tạo sự đồng thuận hết trong tập thể viên chức cũng như học viên. Một trong những nguyên nhân đó là có lúc, có việc chủ nhiệm lớp, đồng chủ nhiệm lớp, Ban cán sự lớp chưa làm hết trách nhiệm trong việc triển khai các quy chế, quy định, các kế hoạch của Đảng ủy, của Trường để học viên hiểu rõ, một số viên chức chưa theo kịp với sự thay đổi cách thức mới trong quản lý, giảng dạy, mục đích, ý nghĩa của các mô hình, các phong trào.

Trong thời gian tới, để nâng chất văn hóa Trường Đảng ở Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang, bản thân tôi đề xuất một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường đoàn kết thống nhất trong tập thể Trường, nâng cao nhận thức cho đội ngũ viên chức về xây dựng văn hóa trường đảng hướng đến mục tiêu nâng tầm vị thế trường chính trị.

Thứ hai, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của đội ngũ viên chức trong đổi mới phương pháp, lý luận gắn thực tiễn, nâng chất trong thực hiện 6 dám nhất là dám đổi mới, dám sáng tạo, dám vượt qua khó khăn.

Thứ ba, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp cho đội ngũ viên chức, tham mưu hiệu quả, làm việc sáng tạo, toàn tâm, toàn ý để hoàn thành công việc một cách tốt nhất, tác phong làm việc cũng phải năng động, khoa học; phải chuyên nghiệp trong giao tiếp, ứng xử; có ý thức tổ chức kỷ luật, tích cực tham gia các hoạt động; phải biết làm việc hăng say và cống hiến hết mình.
          Thứ tư, duy trì thực hiện và nâng chất mô hình “Hoa thơm lấn cỏ dại”, “Lý luận gắn thực tiễn – sinh kế bền vững”.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò giám sát của học viên trong xây dựng văn hóa Trường Đảng.

Tóm lại, xây dựng văn hóa Trường Đảng ở Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang thời gian qua, không chỉ chú trọng các mối quan hệ ứng xử trong nội bộ mà còn hướng đến các mối quan hệ trong công tác phối hợp với các sở, ban ngành, các đơn vị phối hợp và nhất là trong việc phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, những giá trị, chuẩn mực, đạo đức, tinh thần, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị của cán bộ, viên chức, đảng viên trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường chính trị góp phần thể hiện khát vọng xây dựng quê hương Hậu Giang giàu đẹp./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. HOÀNG PHÚC-BÀI VIẾT.docx_20230201140948.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 4637
Đã truy cập: 1671125
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.