xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

VAI TRÒ CỦA NÔNG DÂN TRONG THỰC HIỆN MÔ HÌNH “CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN” Ở TỈNH HẬU GIANG HIỆN NAY

Ngày 30-07-2021 - Lượt xem: 0

TÊN ĐỀ TÀI

VAI TRÒ CỦA NÔNG DÂN TRONG THỰC HIỆN MÔ HÌNH “CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN” Ở TỈNH HẬU GIANG HIỆN NAY

 -----

1. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Huỳnh Thanh Hiếu, Phó Trưởng khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

2. Các thành viên:

3. Thời gian thực hiện đề tài: tháng 3 năm 2013 đến tháng 10 năm 2013.

4. Thời gian bảo vệ đề tài trước Hội đồng Khoa học của nhà trường: 31/10/2013

Xếp loại:

         


Đang online: 2
Hôm nay: 46
Đã truy cập: 134258
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.