xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

V/v phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí lập Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 24-11-2021 - Lượt xem: 147

Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí lập Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. SKH_phe duyet de cuong De an KTBĐ Hau Giang final.pdf_20211124222344.pdf

Đang online: 5
Hôm nay: 2969
Đã truy cập: 1621046
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.