xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang

Ngày 26-11-2021 - Lượt xem: 42

Ngày 24/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 2261/QÐ-UBND về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang.

Quyết định phê duyệt danh mục và 30 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng giải quyết của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang, cụ thể: 22 thủ tục cấp tỉnh. Trong đó, có 19 thủ tục thuộc lĩnh vực lao động - tiền lương - bảo hiểm xã hội và 03 thủ tục thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội; 07 thủ tục cấp huyện 01 thủ tục cấp xã về lĩnh vực bảo trợ xã hội. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; đồng thời, thay thế 24 quy trình nội bộ tương ứng tại Quyết định số 798/QÐ-UBND ngày 15/5/2020 về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 152 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã triển khai thực hiện, tích hợp cập nhật quy trình điện tử trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh./.

(Đính kèm Quyết định số 2261/QÐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang và danh mục kèm theo)

Trương Hoài Mộng


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 2
Hôm nay: 2695
Đã truy cập: 1662171
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.