xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số Sở Tài chính năm 2021

Ngày 06-07-2022 - Lượt xem: 25

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-STC ngày 30/07/2021 của Sở Tài chính về ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số Sở Tài chính giai đoạn 2021 – 2025, năm 2021 Sở Tài chính đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ chuyển đổi số ngành Tài chính, cụ thể như sau:

- Trong năm 2021, Sở Tài chính đã thực hiện triển khai về an toàn thông tin cho 69 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở, trong đó:

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 2695/KH-STC ngày 29/12/2020 của Sở Tài chính về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021; Triển khai thực hiện Công văn số 103/STC-VP ngày 13/01/2021 của Sở Tài chính về việc sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc cơ quan; Triển khai thực hiện Kế hoạch số 28/KH-STC ngày 30/07/2021 của Sở Tài chính về ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số Sở Tài chính giai đoạn 2021 – 2025.

Lồng ghép triển khai, về an toàn thông tin, hướng dẫn sử dụng các phần mềm dùng chung như: Quản lý văn bản, dịch vụ công trực tuyến, hệ thống phòng họp không giấy cho cán bộ, công chức, người lao động của Sở được 2 cuộc với 138 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia tại các buổi triển khai Ngày pháp luật hàng tháng theo Kế hoạch số 06/KH-STC ngày 29/01/2021 của Sở Tài chính về việc tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” năm 2021.

Tổng chi ngân sách cho hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin, chuyển đổi số của đơn vị trong năm 2021 là: 5.693.388.000đ

Tổng kinh phí chi thường xuyên là: 2.801.388.000đ, trong đó:

- Chi mua phần mềm diệt virus có bản quyền: 10.788.000đ

- Chi nâng cấp đường truyền internet: 19.800.000đ

- Chi mua sắm thiết bị phục vụ nâng cấp đường truyền: 11.800.000đ

- Chi thực hiện xây dựng và nhập liệu cho Phần mềm cơ sở dữ liệu: 2.759.000.000đ

Tổng kinh phí chi đầu tư từ ngân sách: Chi thực hiện xây dựng phần mềm quản lý ngân sách, dự án đầu tư: 2.892.000.000đ

Sang năm 2022, Sở Tài chính tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cụ thể đã đề ra trong Kế hoạch số 28/KH-STC ngày 30/07/2021 của Sở Tài chính về ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số Sở Tài chính giai đoạn 2021 – 2025.

Tính đến 6 tháng đầu năm 2022, Sở Tài chính đã hoàn thành việc nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cấp đường truyền, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, xử lý nghiệp vụ trên 2 phần mềm cơ sở dữ liệu về giá và phần mềm quản lý ngân sách, dự án đầu tư phục vụ tốt việc chuyển đổi số của ngành.

          Quốc An – Văn phòng Sở


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 19
Hôm nay: 1408
Đã truy cập: 694252
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.