xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

ỨNG XỬ VĂN HOÁ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẬU GIANG HIỆN NAY

Ngày 30-07-2021 - Lượt xem: 15

TÊN ĐỀ TÀI

ỨNG XỬ VĂN HOÁ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẬU GIANG HIỆN NAY

-----

1. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Phú Nhân, Gỉang viên phòng Đào tạo

2. Các thành viên:

1- ThS. Nguyễn Hiệp Trung, Phó Hiệu trưởng.

2- ThS. Mai Văn Lợi, Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học.

3- CN. Huỳnh Phước Tem, Phó Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

4- CN. Võ Thị Ánh Xuân, Chuyên viên Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học.

5- ThS. Trang Quốc Dũng, Chuyên viên Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học.

6. ThS. Trần Lê Diệu Tiên, Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học.

3. Thời gian thực hiện đề tài: từ tháng 2 năm 2019 đến tháng 9 năm 2019.

4. Thời gian bảo vệ đề tài trước Hội đồng Khoa học của nhà trường:

Xếp loại: Khá

         

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI.doc_20210730152021.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 1326
Đã truy cập: 171854
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.