xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

UBND thị xã Long Mỹ họp rà soát các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới

Ngày 18-05-2022 - Lượt xem: 2

Chiều ngày 09/5/2022, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phường văn minh đô thị thị xã Long Mỹ tổ chức họp rà soát các phần việc, tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, để có hướng chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Ông Võ Văn Trung - Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị, tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Tiến Danh - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, ông Trần Văn Thiệu – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, ông Nguyễn Hoành Sên – Chủ tịch UBMTTQVN thị xã cùng thành viên của Ban chỉ đạo.

Thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, hiện nay toàn thị xã có 3/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 1 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao) và có 4/4 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Cuộc họp đã tiến hành thẩm tra việc đánh giá kết quả thực hiện đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã Tân Phú (12/19 tiêu chí) và xã Long Bình (14/19 tiêu chí).

Các xã, các thành viên tham dự đã phát biểu ý kiến đánh giá những kết quả, chỉ rõ những chỉ tiêu, tiêu chí còn hạn chế như tiêu chí giao thông, tiêu chí trường học, cơ sở vật chất văn hóa… các phòng chuyên môn của thị xã đã giải đáp, hướng dẫn, tư vấn các nội dung còn vướng mắc, trình tự các thủ tục liên quan, việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân; việc báo cáo thanh quyết toán trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng các tiêu chí…

Phát biểu tại cuộc họp, ông Võ Văn Trung – Bí thư Thị ủy đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các xã Tân Phú và Long Bình. Đồng thời đề nghị UBND, Ban Chỉ đạo thị xã và các xã tiếp tục chỉ đạo rà soát đánh giá, thực hiện hoàn thiện các nội dung để nâng cao chất lượng các tiêu chí, tập trung vào mục tiêu cốt lõi là không ngừng nâng cao chất lượng đời sống, thu nhập cho người dân: phát triển các hình thức kinh tế, tổ chức sản xuất phù hợp, quan tâm phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống; xây dựng các mô hình mẫu để triển khai nhận rộng, đẩy mạnh công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường… đồng thời tổ chức tốt việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, cùng với cơ quan thường trực hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xét công nhận đạt chuẩn./.

           Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Long Mỹ


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 2
Hôm nay: 1765
Đã truy cập: 553678
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.