xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tuyên truyền sử dụng nền tảng số quốc gia về sàn thương mại điện tử và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên hệ thống thông tin cơ sở

Ngày 18-08-2022 - Lượt xem: 208

Cục Thông tin cơ sở đã có Công văn số 493/TTCS-TQ Ngày 19/7/2022 về việc tuyên truyền sử dụng nền tảng số quốc gia về sàn thương mại điện tử và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên hệ thống thông tin cơ sở gửi đến các đơn vị địa phương với các nội dung như :   

https://www.case.vn/DataNews/News/606/h1-06052020-.jpg

Ảnh minh họa

 

 

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 1140/QĐ-BTTTT ngày 23/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về sàn thương mại điện tử và Quyết định số 1232/QĐ-BTTTT ngày 27/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 và các văn bản hướng dẫn liên quan đến các nội dung trên.    

 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về nền tảng số quốc gia về sàn thương mại điện tử. Thông qua việc tuyên truyền giúp cho người dân từng bước biết được tính năng về công nghệ, những trải nghiệm mua bán trực tuyến, những thông tin nông nghiệp cho người dân khu vực nông thôn, đồng thời giúp kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn của từng địa phương và quốc gia.

 

- Tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc ứng dụng, phát triển nền tảng số quốc gia về sàn thương mại điện tử và tham gia khai thác triệt để thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

 

Theo đó, Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện. Thông qua tuyên truyền các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp biết tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh thông qua nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu tiên tiến của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, ứng phó nhằm hạn chế các tác động tiêu cực, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn, công bằng xã hội và phát triển bền vững.

PVH-ST


Đang online: 1
Hôm nay: 194
Đã truy cập: 1621703
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.