xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố Ngã Bảy

Ngày 24-05-2022 - Lượt xem: 1

Ngày 23 tháng 5 năm 2022 Phòng Tư pháp thành phố Ngã Bảy phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước tỉnh Hậu Giang tổ chức truyền thông về Trợ giúp pháp lý tại phường Hiệp Lợi, thành phố Ngã Bảy. Buổi TGPL hơn 20 đối tượng được Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tham dự.

Quang cảnh buổi truyền thông TGPL tại phường Hiệp Lợi

Đồng thời, tổ chức truyền thông về Trợ giúp pháp lý tại phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy cho hơn 20 đối tượng được Trợ giúp pháp lý trên địa bàn.

Tại buổi TGPL, các đại biểu đã được tuyên truyền các nội dung về quyền, nghĩa vụ của người được hưởng trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn, phổ biến các quy định của Luật Trợ giúp pháp lý về hoạt động tố tụng và cấp phát miễn phí hơn 50 tờ gấp pháp luật cho người dân; tư vấn, giải đáp vướng mắc pháp luật cho 10 trường hợp có nhu cầu. Những nội dung tư vấn pháp luật phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế tại địa phương và đã gắn liền với nhu cầu trợ giúp của Nhân dân.

Quang cảnh buổi TGPL tại phường Lái Hiếu

Thông qua buổi trợ giúp pháp lý góp phần trang bị cho người tham dự những nội dung cơ bản của các luật từ đó nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, bên cạnh đó, góp phần bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý./.

                                                                         Trần Thị Diễm Hương


Đang online: 1
Hôm nay: 117
Đã truy cập: 552031
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.