xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Triển khai việc Cập nhật và khai thác phần mềm quản lý công chức viên chức Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Ngày 12-12-2022 - Lượt xem: 52

Sáng ngày 08 /12/2022, tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã diễn ra buổi tập huấn với nội dung hướng dẫn cập nhật và khai thác dữ liệu trong phn mềm quản lý nhân sự. Tham dự cuộc họp có ông Bạch Văn Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV, ông Trần Anh Tuấn và bà Nguyn Thanh Thuý, Phó Chi cục trưởng cùng chuyên viên phụ trách công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo 08 trạm Trồng Trọt và Bảo vệ thực vật cấp huyện cùng tham dự.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Diệu Hiền, công chức phụ trách công tác tổ chức cán bộ của chi cục trình bày mục đích triển khai ứng dụng phầm mềm quản lý công chức, viên chức (CCVC), cập nhật thông tin và khai thác thông tin trên phần mềm giúp công chức quản lý trc tiếp cập nhật những thông tin của CCVC, khai thác thông tin khi cần thiết có liên quan đến cung cấp hồ sơ điều động, bổ nhiệm, luân chuyển CCVC. Đồng thời, bà Hiền đã làm mẫu trên máy tính để hướng dẫn lãnh đạo các Trạm cập nhật thông tin lên phần mềm hệ thống.

Thông qua buổi tập huấn, cơ bản lãnh đạo các Trạm đã nắm bắt được cách  cập nhật thông tin CCVC vào phần mềm quản lý nhân sự và khai thác khi có yêu cầu.

Ảnh: Quang cảnh buổi tập huấn

Kết thúc buổi tập huấn, ông Bạch Văn Sơn phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng việc sử dụng phần mềm, khai thác thông tin của CCVC trên phần mềm. Ứng dụng phần mm quản lý CCVC giúp thực hiện tốt công tác cập nhật thông tin biến động của CCVC phục vụ cho việc khai thác thông tin đáp ứng yêu cầu cho việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nâng cao năng suất lao động, hiện đại hóa công tác chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý hồ sơ CCVC./.

Nguyễn Thị Diệu Hiền, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hậu Giang


Đang online: 7
Hôm nay: 343
Đã truy cập: 1625456
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.