xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 04-09-2021 - Lượt xem: 78

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang triển khai Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động được biết để tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về kỹnăng đảm bảo về ATTT tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần nâng cao năng lực về ATTT; người sử dụng Internet được trang bị đầy đủ nhận thức và kỹ năng cơ bản về đảm bảo ATTT, an tâm thực hiện các thủ tục hành chính hay giao dịch điện tử trên không gian mạng, tham gia chính quyền điện tử, góp phần xây dựng không gian mạng trên địa bàn tỉnh quản lý an toàn, tích cực, hiệu quả./.

(đính kèm theo Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 30.KeHoach_ATTT_V2.pdf_20210904100746.pdf

Đang online: 4
Hôm nay: 1594
Đã truy cập: 703214
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.