xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác xây dựng và thực hiện nhiệm vụ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 26-11-2021 - Lượt xem: 19

Sáng ngày 24/11/2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Dự án, Tiểu dự án về Giáo dục nghề nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2021 - 2025. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, dự hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang có đồng chí Hồng Xuân Bình, phó Giám Đốc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội tỉnh.

Ông Trương Anh Dũng- Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị trực tuyến, đại diện Ban Quản lý dự án Giáo dục nghề nghiệp vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu đã trình bày tổng quan về các CTMTQG giai đoạn 2021 - 2025; phạm vi, đối tượng, nội dung, triển khai cụ thể của các Dự án, Tiểu dự án về Giáo dục nghề nghiệp; thông tin về nội dung đề xuất xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện các nội dung, hoạt động của Dự án, Tiểu dự án về giáo dục nghề nghiệp; hướng dẫn phân bổ, sử dụng và quản lý kinh phí năm 2021; xây dựng Kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện các dự án, Tiểu dự án, nội dung thành phần năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025; trao đổi thông tin về việc rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề trọng điểm, trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến 2030.

Qua trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - ông Trương Anh Dũng kết luận: trong quá trình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia để tránh sự chồng chéo về đối tượng, các Sở, Ban, ngành cần chủ động tham mưu, đề xuất kinh phí hoạt động; xây dựng quy chế phối hợp; lập kế hoạch tổng thể, hướng dẫn liên ngành để triển khai đến các địa phương; đối với các ngành nghề trọng điểm các đơn vị xem xét và lập đề nghị điều chỉnh bổ sung cho phù hợp; bên cạnh đó cũng cần theo dõi, báo cáo đánh giá những trường có chất lượng cao nhằm nâng cao chất lượng các trường trong giai đoạn mới./.


Tin cùng chuyên mục