xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai chiến lược phát triển Giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

Ngày 09-05-2022 - Lượt xem: 16

Sáng ngày 09/05/2022, Tng cc Giáo dc ngh nghip, Bộ Lao động - Thương binh và  Xã hội t chc Hi ngh trin khai Chiến lược phát trin giáo dc ngh nghip giai đon 2021 - 2030, tm nhìn đến năm 2045 và thc hin các nhim v trng tâm năm 2022 ti vùng Đồng bng sông Cu Long, tổ chức tại Tỉnh Đồng Tháp.

Chủ trì Hội nghị, Ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tham dự gồm có Lãnh đạo Tổng cục, Vụ trưởng các Vụ, đơn vị và các cán bộ có liên quan thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Đại diện Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp, Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp và các cán bộ liên quan của các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đại diện các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Hậu Giang, thành phố Cần Thơ và đại diện UBND tỉnh Đồng Tháp, Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại Hội nghị, Ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu khai mạc Hội nghị, đã chỉ đạo, nhấn mạnh một số nội dung, chương trình đột phá trong năm 2022, của giai đoạn; đề nghị Ban tổ chức, đại biểu tham dự Hội nghị quan tâm, triển khai, nghiên cứu thực hiện hiệu quả.